Pražské
Zelenenoviny.cz

Ve středu města Prahy vznikne obří území pro přírodu i rekreaci

26.3.2018 | Ekolist

parkNa pravém břehu Vltavy bude v prostoru Karlína a Libně obnoven současné nevyužívané území, tzv. brownfield. Vznikne zde velká zelená plocha, která bude sloužit jak pro zachytávání povodňové vlny, tak i jako prostor pro rekreaci Pražanů. Velikost nově vzniklého prostoru bude plocha cca 200 000 m3. Takto řešené území vytvoří zajímavý, biologicky hodnotný krajinný prvek téměř ve středu hlavního města. Informovala o tom Rada hl. města Prahy.


“Rozšířením prostoru vznikne významný přírodní prvek, který vytvoří domovské prostředí celé řadě živočichů. Vznikne zde také místo pro oddych a rekreaci obyvatel a návštěvníků Prahy,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková. Z vodohospodářského hlediska podle ní bude zajištěno přirozené zadržování vody v krajině během povodňových stavů.

Hlavní část stavby představuje odtěžení, odvoz a uložení zeminy. Dále položení propojovacího potrubí, vybudování čerpací stanice, tůní, pěších komunikací, zpevněných ploch, vegetační úpravy a výsadbu nových dřevin. V celém prostoru stavby bude snížen terén a stávající poškozené plochy nahrazeny travními plochami ve formě pobytových a přírodních luk. Toto obnovení výrazně zvýší ekologickou funkci území.

Rada hl. města Prahy minulý týden souhlasila s vypsáním veřejné zakázky na realizaci projektu, její rozhodnutí ještě musí potvrdit Zastupitelstvo hl. města Prahy. Předpokládaná hodnota zakázky je 130.000.000 Kč bez DPH.

zdroj: ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .