Pražské
Zelenenoviny.cz

V Praze 4 vyrostl nový les

4.5.2020 | Praha.eu

Začátkem roku byl zahájen další z velkých projektů − nový krajinný park Na Musile v Praze Kunraticích. Plocha v majetku hl. m. Prahy leží mezi Kunratickou spojkou a ulicí Vídeňskou a má skoro 13,5 ha. Plocha byla původně užívána jako pole a louky, vlastník ji však zneužil jako navážku, proto po soudním sporu převzalo plochu opět město Praha. V roce 2019 byla část starých navážek zrekultivována a překryta bahnem z rybníku Šeberák a započaly bourací práce nepovolených staveb. Na jaře tohoto roku začali lesníci s výsadbou nových stromů. 


Letos tak vzníká nový les Na Musile. Ten se nachází na ploše mezi ulicí Vídeňskou, Kunratickou spojkou a areálem tržnice Sapa. Lesníci tu v rámci jarních měsíců vysadili na ploše 3,1 hektaru celkem 27 700 sazenic lesních dřevin. Jejich druhová skladba odpovídá co nejvíce přirozenému složení vhodnému pro tuto lokalitu. Ve výsadbách tak převažují zejména listnaté druhy. Více jak polovinu tvoří sazenice dubu zimního, zastoupeny jsou ale i například sazenice lípy či habru. Druhová skladba je doplněna javorem mléčem, javorem babykou, ale také třešní. Z jehličnatých druhů tu najdeme modřín, borovici nebo douglasku. Sazenice jsou zároveň chráněny oplocením proti okusu.

„Tato jarní výsadba v lese Na Musile je jen začátek rozsáhlejšího projektu. Hned na podzim budou v této lokalitě vysazeny další více jak tři hektary lesu. Tento projekt bude dokončen v roce 2021 a počítá i se vznikem přibližně třinácti hektarů mozaiky luk, lesních porostů, cest i vodní plochy,“ dodává Petr Hlubuček.

Vedle nových výsadeb sází letos lesníci sazenice i na uvolněných pasekách. Často se jedná o volné plochy po zásazích proti kůrovci. V rámci letošního jara zde bude vysazeno dalších 80 000 lesních dřevin, opět s převahou listnatých stromů. Nejvíce jich přibude v Modřanské rokli, Chuchelském háji, Divoké Šárce, Hostivařském lesoparku nebo Milíčovském lese.

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .