Pražské
Zelenenoviny.cz

Sportovní centrum „Markéta“ na Vypichu – příležitosti a nebezpečí

1.8.2017 | zeleni.cz

Vypich olymp

Na pozemcích Ministerstva vnitra v blízkosti plochodrážního stadiónu Markéta na Vypichu plánuje Olymp centrum sportu Ministerstva vnitra (bývalý odbor sportu MV) vybudování velkého sportoviště v hodnotě cca 1 mld. Kč. Záměrem je i 50metrový bazén, ledová plocha, nadzemní biatlonový tunel a hřiště na rugby. Součástí má být také objekt s 800 parkovacími místy.


„Je dobře, že v ČR vznikají centra pro špičkové sportovce, ale projekt výstavby areálu na Vypichu má několik problematických aspektů. Minulý týden přistoupilo k dohodě na memorandu, aniž by byl tento projekt řádně projednán na zastupitelstvu a v dalších orgánech Prahy 6. O téměř miliardovém projektu, který je financovaný z veřejných rozpočtů, už pak vůbec nebyli informováni místní občané, natož aby se přistoupilo k jejich zapojení skrze participaci. Výstavba tak velkého areálu s více jak 800 parkovacími místy přitom může okolí Petřin a Vypichu poměrně dost zatížit. Rovněž není vyjasněná přístupnost a prostupnost areálu pro veřejnost a koordinace projektu s plánovanou dostavbou nedalekého plaveckého areálu Petynka. Z tohoto hlediska selhal jak Olymp, resp. Ministerstvo vnitra, tak i hlavní město a Praha 6. Státní instituce a místní samosprávy by přitom měly jít příkladem soukromým developerům a odpovědně projekty s veřejností projednávat a do procesů ji zapojovat,“ uvádí Karel Höfer, člen Komise pro sportovní a volnočasové aktivity Prahy 6 za Zelené, k podepsanému Memorandu o spolupráci mezi Olympem, hl. městem a Prahou 6 o stavbě Sportovního centra Markéta na Vypichu.

Zelení se dlouhodobě zasazují o obecné principy: projednání stavebních projektů s místními obyvateli, zapojení veřejnosti do projektů financovaných z veřejných rozpočtů skrze participaci, přístupnost nezávodních sportovišť pro rekreační využití veřejnosti, koncepční budování dopravních staveb s ohledem na místní obyvatele i na komplexní řešení individuální a hromadné dopravy, omezení negativních externalit jako je prach a hluk u stávajících i vznikajících staveb, vypisování architektonických soutěží u staveb financovaných z veřejných rozpočtů.

S ohledem na deklarované zapojení MČ Praha 6 a hl. města Praha u sportovního centra na Vypichu vyzývají Zelení zúčastněné strany, aby byly přesně stanoveny možnosti a časová dotace využití sportovišť pro rekreační sportování veřejnosti (především bazénu a ledové plochy), aby byla umožněna pěší prostupnost celého areálu a zachována vzrostlá zeleň v co největší míře, aby byla co nejefektivněji odhlučněna plochá dráha a předloženy očekávané dopady vybudování parkoviště, aby bylo specifikováno dopravní napojení areálu na MHD i na stávající i plánované dopravní tepny v okolí (Bělohorská, Vypich, Patočkova, resp. břevnovská radiála) a kvantifikovány možnosti a podmínky využití parkovacího domu pro místní rezidenty a v režimu P+R, aby baseballistům a softballistům Kotlářky byla nabídnuta odpovídající náhrada za jejich stávající sportoviště a aby byla vypracována studie, jak nový bazén ovlivní návštěvnickou atraktivitu a ekonomickou efektivnost výstavby krytého bazénů na Petynce, který má být rovněž vybudován z veřejných prostředků

zdroj: zeleni.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Filtry na vodu

 

Potřebujete filtr na vodu?

Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

 

Filtryvody.cz


Filtry na pitnou vodu

Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

.