Pražské
Zelenenoviny.cz

Rokytka v Kyjích zpět ve své původní podobě

27.11.2020 | Praha.eu

Magistrát Hlavního města Prahy dokončil obnovu půl kilometru dlouhého úseku říčky Rokytky nad Kyjským rybníkem. Zvýšila se tak protipovodňová ochrana lokality a zároveň se tok přiblížil své původní přirozené podobě.


Potok Rokytka je jedním z nejdelších potoků v Praze, protéká jejím územím v délce více než 30 km. Patří ale mezi potoky, které byly v minulosti výrazně ovlivněny člověkem. Zároveň díky několika zdařilým revitalizacím v rámci dlouhodobého projektu Odboru ochrany prostředí MHMP  „Potoky pro život“ slouží jako jakási přírodní učebna úprav vodních toků přírodě blízkým způsobem. Mezi nejhezčí úseky jistě patří i úsek v Hrdlořezích podél Smetanky nebo koryto v suchém poldru Čihadla.

Nejnovější revitalizace Rokytky v Kyjích byla dokončena letos v říjnu. Jedná se o úsek v délce více než 500 metrů nad Kyjským rybníkem, kde při povodních v roce 2013 byly zaplaveny okolní domy. Svůj podíl na tom mělo narovnání a opevnění potoka kamennou dlažbou, k čemuž došlo, jak dokládají dochované historické fotografie, již v roce 1935.

„Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo Hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace,“ říká náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Po více než 85 letech se tak na Rokytku vrátily bagry, aby odtěžily alespoň část toho, co sem bylo v roce 1935 navezeno. Koryto Rokytky bylo rozšířeno dle potřeby o 3 až 6 metrů a v místech mimo zástavbu dokonce o 10 metrů. Vznikla tak ekologická berma zhruba 40 centimetrů nad běžnou hladinou vody. Samotná Rokytka byla stabilizována těžkou balvanitou rovnaninou a na pravém břehu se do rozšířené bermy dokonce vešly dvě malé tůně, ke kterým bylo vybudováno kamenné schodiště jako přístup k vodě.

Koryto Rokytky bylo ještě rozčleněno kamennými prahy a mrtvým dřevem ze stromů, které musely kvůli rozšíření koryta ustoupit. Vše bylo doplněno výsadbou kvetoucích mokřadních rostlin. Celkové náklady tohoto razantně proměněného úseku Rokytky činily 25,6 milionů korun.

Revitalizace a zkapacitnění Rokytky nyní zpříjemní procházku podél této pražské říčky při cestě z Kyjí do Počernic. A zároveň je dokladem toho, že revitalizace potoka a protipovodňová ochrana nemusí být nutné v protikladu, ale že vhodným přístupem lze obě funkce skloubit tak, aby výsledný celkový efekt byl maximálně funkční, estetický i ekologický.

 

Redakčne upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .