Pražské
Zelenenoviny.cz

Revitalizace Vokovického rybníka

8.4.2021 | Praha.eu

Vokovický rybník patří mezi pražské historické rybníky, záznamy o něm se datují již do roku 1848. Původně šlo o malý rybníček, sloužící jako požární nádrž. V rámci výstavby vodní nádrže Džbán byl rybníček přestavěn na funkci lapače splavenin z Litovicko-Šáreckého potoka. V lednu tohoto začala jeho kompletní rekonstrukce, která bude ukončena nejpozději v prosinci. 


Historický Vokovický rybník projde v roce 2021 kompletní rekonstrukcí. Opraveny budou nábřežní zdi i všechny vodohospodářské objekty. Součástí projektu je také revitalizace koryta pod rybníkem. Práce skončí nejpozději v prosinci 2021. 

V současné době je rybník ve špatném technickém stavu. Původní nábřežní zdi se rozpadají, rozdělovací objekty a hrazení již netěsní a ocelové konstrukce jsou zrezlé.

Cílem revitalizace je celková rekonstrukce vodohospodářských objektů a zpřírodnění rybníka. Nábřežní zdi budou zbourány, břehy budou zpozvolněny a opevněny balvanitou rovnaninou. Rozdělovací objekt bude znovu vystavěn z kamenného zdiva. Původní betonové trubky, které tvoří obtok rybníka, budou při čištění odstraněny a nahradí je betonová zídka, která bude za normální hladiny pod vodou. Původní hrazení rybníka nahradí betonový požerák obložený kamenem. Jako přeliv bude sloužit balvanitý skluz.

Betonové koryto pod rybníkem bude vybouráno, břehy budou zpozvolněny a opevněny balvanitou rovnaninou s vyklínováním spár a osázením mokřadní vegetací.

Součástí revitalizace bude i výsadba stromů a mokřadních rostlin.

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .