Pražské
Zelenenoviny.cz

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

17.12.2018 | Pražská příroda

Revitalizace rybníka V Mydlinkách v Praze 10, městské části Královice navazuje na další revitalizované rybníky, jako například Šeberák v Praze 4, Milíčovský rybník u Průhonic nebo Biologický rybník v Horních Počernicích. Co se zatím stačilo udělat si přečtete v našem článku. 


Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Jedná se o průtočný rybník, kterým protéká potok Rokytka. Ačkoli byl rybník před 10 lety opravován a odbahňován, přesto se nacházel ve špatném stavu a při povodních v roce 2013 zde navíc došlo k přelití hráze. Rybník byl zabahněn 2 000 m3 sedimentu, což výrazně omezovalo fungování vodního ekosystému. Břehy rybníka byly podemleté, bezpečnostní přeliv je nekapacitní a betonové konstrukce místy poškozené. Z těchto důvodu byla připravena celková revitalizace rybníka.

V první fázi revitalizace došlo k odstranění veškerého sedimentu a stabilizaci břehů těžkou balvanitou rovnaninou. V další fázi, která bude pokračovat v roce 2018, bude vyčištěna hráz od náletové vegetace a zbytků kořenů a návodní líc se dosype do sklonu 1:2 a opevní se kamennou dlažbou. Stávající bezpečnostní přeliv bude zcela odstraněn a nahradí ho nový kašnový přeliv kapacitní na stoletou vodu. K přelivu bude umístěno i nové vypouštěcí zařízení se schodištěm a lovištěm. Kamenné konstrukce budou provedeny z křemitého porfýru a pískovcových kamenořezů.

 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Pražská příroda

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .