Pražské
Zelenenoviny.cz

Rekonstrukce Vokovického rybníka

14.7.2021 | pavlamar

Vokovický rybník patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen již na mapách z roku 1848. Jednalo se o klasický návesní rybníček, který většinou sloužil jako zásobárna vody při požáru, pro plavení koní, nebo vodní drůbež. Rybník měl plnit funkci jakéhosi lapače splavenin. Sedimenty unášené Litovicko-Šáreckým potokem se zde měly usadit a při pravidelném čištění neměly zanášet a znečišťovat níže položené koupaliště. V současné době je rybník ve špatném technickém stavu, proto Lesy hl.m.Prahy zahájily jeho rozsáhlou rekonstrukci. 


Vokovický rybník, který se nachází na Litovickém potoce nad vodní nádrží Džbán v Praze 6, prochází v letošním roce kompletní rekonstrukcí. Nynější podobu rybník získal v 60. letech minulého století – starý návesní rybníček tehdy začal sloužit jako lapač splavenin z povodí potoka a pomáhal tak udržovat čistotu vody v nově zbudovaném přírodním koupališti Džbán. Jeho stav byl však v posledních letech již velmi špatný, nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž netěsnila a vodohospodářské objekty byly zničené. Proto nyní nádrž přestavujeme a budujeme rybník, který bude mít přírodnější charakter s pozvolnými břehy a novými stromy v okolí a který zlepší mikroklima celé lokality.

Revitalizaci rybníka jsme na začátku jara zahájili jeho odbahněním, během něhož jsme z nádrže odvezli přes 250 m3 usazených sedimentů. Pokračujeme odstraňováním rozpadlých obvodových zdí a úpravou sjezdu do nádrže. Nové břehy uděláme pozvolnější a zpevníme je balvanitou rovnaninou. Kámen použijeme také při výstavbě nového rozdělovacího objektu rybníka, nového požeráku i balvanitého skluzu, který bude sloužit jako bezpečnostní přeliv nádrže. Promění se také betonové koryto pod rybníkem. Beton nahradí kamenná rovnanina a břehy budou mít stejně jako v rybníce mírnější sklon. Břehy rybníka a koryto pod nádrží nakonec osadíme mokřadními rostlinami a v okolí nádrže vysadíme několik vzrostlých stromů.

Jsme si vědomi toho, že stavební práce probíhající uprostřed zástavby jsou nyní pro místní obyvatele komplikací, věříme ale, že výsledek vám tyto obtíže vynahradí a že opravený rybník zkrášlí a zpříjemní tuto část Vokovic.

Rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního roku. Investorem je hlavní město Praha a náklady na přestavbu nádrže budou činit cca 14,5 milionu Kč.

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

 

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .