Pražské
Zelenenoviny.cz

Přírodní park na Rohanském ostrově

29.4.2022 | Praha.eu

Projekt Rohanského a Libeňského ostrova je třetím rozsáhlým zeleným projektem na řece Vltavě. Již se pracuje na projektu Trojská kotlina či Soutok a mnoha dílčích projektech podél řeky. Území 56 hektarů podél levého břehu pražského meandru, známé jako Rohanský ostrov, v těsné blízkosti Karlína a Libně prochází postupnou proměnou.


Podoba, do jaké se během příštích let bude celá oblast přeměňovat, vzejde z mezinárodní soutěže, kterou právě vyhlašuje Institut plánování a rozvoje (IPR) spolu s Magistrátem hl. m. Prahy. Vznikne tu i nové rameno řeky, čímž dojde k obnovení ostrova, který tu býval po staletí, ačkoli na jiném místě. Cílem projektu je realizace přírodního parku na řece, jenž propojí město a člověka s vodou, ale zároveň bude chránit Pražany před povodněmi.

„Naše město se rozvíjí rekordním tempem. Minulý rok dostalo stavební povolení téměř 10 tisíc nových bytů, což je rekord od roku 1989. Rezidenční výstavbu ale musí doprovodit i zelené plochy, přičemž význam parkových zón a stromů ve městě neustále stoupá také v důsledku klimatických změn naší planety. Za toto volební období jsme vysázeli téměř 500 tisíc nových stromů. Kolik jich přibude, určí nová krajinářská studie Parku Maniny,” říká primátor Prahy Zdeněk Hřib. 

Území od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských kos se v následujících letech výrazně promění. Přispěje k tomu vyhlášení mezinárodní soutěže na revitalizaci oblasti, které připravil IPR společně s Magistrátem hl. m. Prahy na začátek dubna letošního roku. Jedná se o území 56 hektarů podél řeky Vltavy, z nichž naprostá většina je nezastavitelná. Budoucí rozvoj by měl respektovat historii místa, vycházet z jeho charakteru a odrážet divoký ráz tamní krajiny.

„Cílem projektu je připravit plán rozvoje lokality na příští desítky let, a především zpracovat projekt Park Maniny, který vznikl jako jedno z protipovodňových opatřeních a obsahuje vznik nového ramene řeky. Současný návrh parku odpovídá době svého vzniku, je potřeba ho proto aktualizovat a navrhnout nový krajinářský projekt záplavového parku na řece. Proto vypisujeme mezinárodní soutěžní dialog,“ představuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Rohanský ostrov opět ostrovem

Územní plán Prahy už od roku 2008 počítá s tím, že na místě vznikne odkopáním zeminy nové rameno řeky a záplavový park, který bude součástí protipovodňové ochrany. Cílem je snížit při povodních hladinu Vltavy i rychlost proudu v centru města. V prvních dvou etapách, které mají již stavební povolení, budou vykopány dvě tůně, podstatná je ovšem také třetí etapa, která obě tůně propojí v samotný kanál. Rohanský ostrov se tak vrátí do své původní podoby a opět se z něj stane ostrov, ačkoli na jiném místě.

„Rohanský ostrov je posledním velkým rozvojovým územím města, kde může vzniknout nový rozsáhlý park a přírodní prvek nedaleko centra města a zároveň zde máme příležitost realizovat protipovodňová opatření. V území je potřeba spojit veřejná prostranství ve funkční síť a zkvalitnit ji, propojit novou výstavbu s původní historickou čtvrtí a napojit ji na řeku. Nový park přiblíží člověka k řece, bude schopen reagovat na povodeň a nabídne Pražanům také nové místo k rekreaci a odpočinku,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Území bylo původně ostrovem, který zanikl po regulaci toku Vltavy ve 20. letech minulého století. Ostrov, ačkoli na jiném místě, bude vznikem Parku Maniny obnoven.

Udržitelný park na řece

„Cílem projektu je nejen komplexní proměna území a zaměření na protipovodňovou ochranu, ale i řešení, které bude inovativní, udržitelné a maximálně ohleduplné k tamnímu životnímu prostředí. IPR nechal zpracovat historicko-přírodovědecké, sociální, biologické, dendrologické rešerše. Jsme také v kontaktu s místními spolky i občany. Od kulturních přes sportovní organizace, zahrádkářské kolonie až po tamní betonárnu a Libeňský přístav,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Projekt Rohanského a Libeňského ostrova je třetím rozsáhlým zeleným projektem na řece Vltavě. Již se pracuje na projektu Trojská kotlina či Soutok a mnoha dílčích projektech podél řeky. V území se nachází výjimečný kubistický Libeňský most, jehož rekonstrukce se připravuje, na něj bude navazovat nový záplavový most, který nabídne bezbariérové propojení s přímo prostorem Parku Maniny. Na protějším břehu řeky bude postavena Vltavská Filharmonie, na kterou probíhá mezinárodní architektonická soutěž.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .