Pražské
Zelenenoviny.cz

Pražský park U Čeňku bude konkurencí Stromovce

5.12.2017 | Ekolist.cz

park U ČeňkuNa území mezi Černým Mostem, Horními Počernicemi, Dolními Počernicemi, Hostavicemi a Kyjemi vzniká multifunkční rekreační park, který svou rozlohou téměř 100 hektarů může konkurovat i Stromovce.


Nedávno byla dokončena základní kostra Parku U Čeňku, který bude nyní doplněn o další rekreační prvky, cestní síť a mobiliář. Informuje o tom pražský magistrát.

První myšlenka využití zanedbaných volných ploch pro rekreaci obyvatel východní části Prahy vznikla v roce 2000, tehdy si hlavní město Praha nechalo vypracovat tzv. urbanistickou studii. Na skutečnou realizaci parku si však Pražané museli mnoho let ještě počkat. Základní kostra nového parku byla vytvořena během první etapy v letech 2015-2016, ve které došlo k terénním úpravám a modelaci terénu, řešily se inženýrské sítě a parkování na okraji zelené plochy. Na jaře 2016 Lesy hl. m. Prahy doplnily parkové plochy solitérními výsadbami 250 vzrostlých stromů (duby, javory, jabloně, hrušně, borovice). Na dalších volných plochách určených k zalesnění lesníci vysadili na 7 000 sazenic lesních dřevin, převážně dubu letního, který doplnili sazenicemi lípy, habru, modřínu či jedle.

Nynější etapa v sobě zahrnuje například výstavbu dětského hřiště s herními prvky pro děti všech věkových skupin. Hřiště bude doplněno lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola. Dále vznikne hřiště pro seniory vybavené posilovacími prvky zaměřenými na fyzickou kondici seniorů, ale i venkovní šachovnicí, kuželkami a dráhou na pétanque. Centrem hřiště pro seniory je altán, který vytvoří zázemí pro možné setkávání větších skupin. Vybavení hřiště, přístupové komunikace i mobiliář je řešen bezbariérově a přizpůsoben užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Náklady na tuto etapu se odhadují na 19 milionů korun bez DPH, předpokládaný termín dokončení je v dubnu 2018. Vybavení hřišť a doplňkové prvky projektanti pečlivě konzultovali s MČ Praha 14, vedením Klubu seniorů z Černého Mostu a Oblastním spolkem ČČK Praha 9 – Černý Most.

„Bude tak dokončena první etapa parku. Začínáme ale už připravovat další etapu, která vznikne mezi rybníkem Martiňák a Dolními Počernicemi. V této části Prahy, kde je málo zeleně, půjde o jednu z nejvýznamnějších rekreačních ploch vůbec,“ uvedla pražská radní Jana Plamínková.

zdroj: ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Filtry na vodu

 

Potřebujete filtr na vodu?

Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

 

Filtryvody.cz


Filtry na pitnou vodu

Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

.