Pražské
Zelenenoviny.cz

Praha připraví mapu, co ve městě chybí

16.4.2017 | Zelení

Praha mapa městských částíÚzemní plány a chybějící infrastruktura, projekty ve spolupráci se soukromými investory. Pražští zastupitelé za Zelené prosadili vznik mapy chybějící veřejné vybavenosti. Má být v říjnu a na jejím vzniku bude pracovat magistrát, městské části i odborníci.


Mapa bude sloužit jako důležitý podklad pro územní plánování, přípravu rozvojových projektů na území hlavního města a spolupráci se soukromými investory. Mapa zohlední nejen Prahu, ale také bezprostřední okolí metropole.

Mapa bude vznikat osm měsíců v rámci tří fází – tvorba metodiky, rozbor infrastrukturních nedostatků a vznik samotné interaktivní mapy. Vznik mapy bude mít na starosti Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), podílet se na něm budou i pražské městské části a příslušné odbory magistrátu.

Petra Kolínská (Zelení), náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a radní pro územní rozvoj, k tomu říká: „Existence mapy je předpokladem pro udržitelný rozvoj města. Nedostačující kapacita vodovodů, plynovodů, rozvodných sítí, školek či parkovacích míst se musí řešit již v rámci plánování staveb, nikoliv až ex post na úkor veřejných rozpočtů.”    

Matěj Stropnický (Zelení), předseda Komise RHMP pro změny územního plánu k tomu dodává: „Mapa jasně stanoví, jaké náklady městu vzniknou, pokud povolí novou výstavbu na brownfieldu nebo na zelené louce. Bude proto sloužit jako transparentní a závazný podklad pro jednání s investory o tom, jak se budou na výstavbě veřejné vybavenosti podílet.“

Vznik této mapy jako podkladu pro uzavírání plánovacích smluv s developery byl jedním z pěti podmínek obnovení magistrátní koalice v květnu loňského roku.

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Filtry na vodu

 

Potřebujete filtr na vodu?

Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

 

Filtryvody.cz


Filtry na pitnou vodu

Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

.