Pražské
Zelenenoviny.cz

Praha obnovuje své sady jako je třeba Třešňovka v Hrdlořezích

27.7.2017 | Hlavní město Praha

ovocné sady

Hlavní město se v posledních sedmi letech snaží o obnovu sadů, které byly dříve jeho běžnou součástí. V současné době se stará o celkem 65 hektarů sadů, do kterých bylo vysazeno přes 2 500 ovocných stromů. Jedním z nově revitalizovaných sadů je i Třešňovka v Hrdlořezích.


Ovocné sady byly v minulosti nedílnou součástí nejen venkovské, ale i příměstské a městské krajiny. Tak, jak se v průběhu druhé poloviny minulého století přestávaly hospodářsky využívat, byla velká část z nich nahrazena zahrádkářskými koloniemi, bytovou zástavbou nebo byly postupně převedeny na les. Hlavní město nyní sady opět obnovuje nebo zakládá nové.

„Všechny sady jsou celoročně volně přístupné pro veřejnost. Lidé si zde mohou pro svou potřebu natrhat bezplatně ovoce, nesmí při tom však poškodit větve stromů,“ říká radní pro oblast životního prostředí Jana Plamínková.

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v posledním roce a půl realizoval obnovu desetihektarového třešňového sadu v pražských Hrdlořezích. Sad na vrchu Třešňovka, založený před druhou světovou válkou, byl kompletně zbaven náletové vegetace, kterou zarostl poté, co se  přestal na přelomu 80. a 90. let 20. století udržovat. Zejména v posledních patnácti letech se do tohoto sadu koncentrovalo větší množství bezdomovců, po kterých bylo v loňském roce odvezeno těžko představitelných více než 100 tun odpadu.

Poté, co byly odstraněny všechny nepůvodní dřeviny, byl sad doplněn o 420 nových vysokokmenů třešní vysazených do uvolněných pozic po vyvrácených či rozpadlých starých třešních. Převážně byly použité staré odrůdy třešní pěstované za první republiky, například libějovická, germersdorfská, karešova třešeň nebo kaštanka.  Vybrané staré nebo suché třešně byly v sadu ponechány jako biotop mnoha druhů hmyzu, vázaných na mrtvé dřevo, tyto stromy byly ořezány na tzv. bezpečná torza.

V sadu byla opravena páteřní mlatová cesta, doplňuje ji mnoho menších pěšin. Ty slouží předně pěším návštěvníkům, ale část z nich tvoří cyklokrosovou trasu, na které probíhají pravidelné tréninky či dokonce závody. Technickou zajímavostí lokality je přeměna původního bunkru protiletecké obrany na vrcholu kopce.  Ten byl překryt nově vytvořenou pochozí směrovou růžicí s uvedením směrů a vzdáleností k nejvyšším horám jednotlivých pohoří České republiky.

Třešňovka se po provedené revitalizaci stává nejen vyhledávaným cílem obyvatel z okolních čtvrtí, ale najdeme zde i botanicky cenné plochy – zbytky vřesoviště nebo teplomilných trávníků s mnoha zajímavými rostlinami. Projekt revitalizace byl spolufinancován z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, celkové náklady byly více než 4 mil. Kč.

zdroj: praha.eu

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Filtry na vodu

 

Potřebujete filtr na vodu?

Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

 

Filtryvody.cz


Filtry na pitnou vodu

Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

.