Pražské
Zelenenoviny.cz

Praha 9 – Satalice má nový les

30.5.2019 | Praha.eu

V září loňského roku bylo zahájeno budování nového lesu Arborka, nyní byl projekt dokončen. Na ploše 18 hektarů bylo vysazeno přes 89 tisíc stromů, vybudováno bylo 2 700 m cest s asfaltovým a mlatovým povrchem, založeny byly nové louky. Severní část Prahy tak dostala nový zelený prostor pro rekreaci.


V současné době byl úspěšně dokončen další dílčí projekt hlavního města Prahy, a to „Les Arborka“ v Satalicích. Zde bylo na původně zemědělské půdě vysázeno více než 89 tisíc stromků. 

Základním požadavkem u podobných akcí je plnění více funkcí najednou. Stejně tak je tomu na této ploše, kde byla v rámci posílení rekreační funkce obnovena historická polní cesta, která nebyla v posledních desítkách let ve zcela ideálním stavu. Nyní je zde možné na kole, bruslích i pěšky využívat novou asfaltovou cestu, která tvoří okruh, takže sportovní využití nových cest v délce přes 2,5 kilometru se zde přímo nabízí.

Pro procházky a odpočinek mohou lidé využít také novou mlatovou cestu, která prochází střídavě lesními a lučními porosty, jichž je zde nově více než devět hektarů. Celková plocha „Lesa Arborka“ čítá více než 18 hektarů, což odpovídá ploše pětadvaceti fotbalových hřišť. Ze současně zpracovaných projektů pražského magistrátu se jedná o dokončení největší souvislé plochy nové zeleně na území Prahy.

Celá akce byla připravena a financována magistrátním odborem ochrany prostředí. Z celkových 11 milionů korun, což jsou dosavadní náklady na založení nového lesa, šlo více než 75 procent z této částky na vybudování cest.  Postupně se také počítá s dovybavením běžným mobiliářem a na podzim tohoto roku zde budou v rámci lučních trávníků vysazeny desítky solitérních stromů. S ohledem na historický název této lokality zde budou vysázeny stromy velmi pestré druhové skladby tak, aby esteticky hodnotně dotvořily novou plochu pražské veřejné zeleně.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .