Pražské
Zelenenoviny.cz

Pole v pražských Radlicích se změnilo na louku a lesík.

31.7.2017 | Ekolist.cz

pole Radlice

V oblasti Dívčích Hradů v Praze Radlicích nově vzniká rozsáhlá plocha zeleně, která navazuje na chráněná území přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad. Součástí je více jak dvouhektarový smíšený les. Do dvou let by tu měla být i ohrada pro koně Převalského. Informuje o tom pražský magistrát.


V květnu skončila první etapa projektu, při které se zalesnilo 2,2 ha nového lesa a zatravnilo rozsáhlé území bývalých polí na ploše 62 ha. V rámci zalesnění bylo postaveno více než dva kilometry oplocení, které bude v budoucnu chránit nový les před poškozením zvěří. Nové výsadby navazují na lesnické výsadby provedené v roce 2010.

Druhové složení nového lesa se blíží přirozenému složení původních lesů v této oblasti. Hlavní dřevinou je dub zimní, který má zastoupení téměř 40 procent. Z ostatních listnatých dřevin byly vysazeny lípa srdčitá, habr obecný, třešeň ptačí a javor klen. Druhovou pestrost doplňuje douglaska tisolistá, borovice lesní, modřín opadavý a jedle bělokorá.

„Je to největší přeměnou zemědělské půdy, která byla realizovaná Odborem ochrany prostředí MHMP na území hl. m. Prahy, velikostí se téměř vyrovná Stromovce“, říká radní pro životní prostředí Jana Plamínková. „Na bývalých polích vznikne území tvořené drobnými lesíky, rozptýlenou zelení a především rozsáhlými plochami luk.“

Na podzim roku 2017 proběhne druhá etapa výsadeb, při které bude zasazeno 550 alejových stromů jednotlivě i ve skupinkách. Tyto výsadby budou rozmístěných v ploše zatravněných ploch. Během tohoto období bude vysazeno dalších 25 000 ks sazenic dřevin.

Podle plánu by se na nově vzniklé louce měli v budoucnu pást koně Převalského z pražské zoo. "Teprve letos na jaře byla plocha oseta lučním porostem. A předtím, než budou moct být koně vypuštěni, se musí tráva takzvaně zapojit, aby terén byl dostatečně únosný pro koně a půda měla lepší podmínky pro pastvu a zátěž koní," vysvětlil Jaroslav Šimek z pražské zoo. V první fázi by se do nové ohrady mělo přemístit tři až pět klisen.

Odbor ochrany prostředí MHMP výhledově plánuje i výstavbu cest, které zpřístupní území pro návštěvníky lesa. V návrhu jsou plánovány 2 hlavní cesty orientované sever – jih a při severním okraji území i východ – západ.

zdroj: ekolist.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Filtryvody.cz

Filtry na vodu

 

Potřebujete filtr na vodu?

Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

 

Filtryvody.cz


Filtry na pitnou vodu

Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

.