Pražské
Zelenenoviny.cz

Park U Kněžské louky

16.1.2021 | MČ Praha 3

Ve třetí pražské městské části na Jarově proběhla během jednoho roku rozsáhlá revitalizace, která ze špatně udržovaného, nezajímavého parčíku na Chmelnici udělala atraktivní místo pro odpočinek občanů. Najdeme zde květinové záhony, centrální mlatovou plochu, lavičky a pro letní osvěžení i mlžítko. Dětem je věnován koutek s originálním herním prvkem. Při stavbě byly použity nejnovější poznatky z oblasti hospodaření s dešťovou vodou, v parku je tedy veškerá voda ze zpevněných ploch svedena do speciálně navržených dešťových záhonů. Těšte se na jaro, až vše rozkvete a park se rozzáří. 


Parčík na sídlišti Chmelnice byl před rekonstrukcí těžko udržovatelnou plochou s popraskaným asfaltem a nevyužívaným betonovým bazénkem. Tým architektů pod vedením Zdeňka Teplého ze společnosti A plus ve spolupráci s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05 zde navrhl čistý a přehledný veřejný prostor.  Cílem bylo vytvořit příjemný, klidový park promenádního charakteru s dominantními štěrkovými záhony, které zajistí jeho atraktivitu během celého roku. Důraz byl kladen na přehlednost prostoru, kvalitní a jasně definované povrchy, dostatečnou vybavenost mobiliářem a vzrostlé dřeviny.

Pro děti byla vytvořena netradiční terénní modelace s nerezovým tunelem s pochozím povrchem z měkčeného materiálu jako prevence úrazu. Středová plocha parku má povrch mlatový a byla použita světlá velkoformátová dlažba. Vše je doplněno moderním dřevěným mobiliářem a novým osvětlením.

„Park jsme pojali jako klidový a reprezentativní. V rámci revitalizace jsme použili novodobé technologie“, uvádí Martina Forejtová, vedoucí architektka z ateliéru Land05. „Příkladem je dešťový záhon, který v sobě skloubí hned několik zajímavých funkcí. Při dešti pojme velké množství vody, která je sem sváděna ze zpevněných ploch, a když se vyčasí, postupně ji zase odpaří. Osázen správně volenými trvalkami a okrasnými travinami pak pomáhá bojovat se suchem a horkem, která panují uprostřed velkých měst. Květy trvalek jsou atraktivní nejen pro lidi, ale je i zdrojem potravy v podobě nektaru a pylu a dešťový záhon se tak stává útočištěm pro hmyz, ale i pro jinou drobnou faunu,“ doplňuje Forejtová.

Za zmínku stojí sousoší Milenci od akademického sochaře Miroslava Jiravy, které bylo restaurováno a přemístěno do středu parku. V jeho čele stálo již od roku 1966, kde vedle něj byla v běhu času nevhodně umístěna plechová prodejna. „Milenci otočeni ke zdi prodejny se začali rozpadat a působili, jako by je tam někdo ve spěchu odložil. V roce 2014 bylo dílo restaurováno, nicméně i nadále zůstalo zády k lidem a čelem ke zdi. V rámci letošní revitalizace parku se podařilo zajistit v koordinaci s Galerií hlavního města Prahy přesun Milenců zpět do parku. Jsou opraveni, vyčištěni a konečně jsou vidět“, vysvětluje Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

Redakčně upraveno

Zdroj: MČ Praha 3

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .