Pražské
Zelenenoviny.cz

Opravy pražských rybníků

14.11.2018 | pavlamar

Město Praha vlastní více než 120 rybníků. Tyto je třeba průběžně spravovat a obnovovat, aby byly krásné a poskytovaly Pražanům prostor k rekreaci a odpočinku. Na sklonku tohoto roku se dokončují opravy hned tří významných vodních ploch.


V plném proudu jsou práce na Olšanském rybníce v Kunraticích, který znehodnotila jak černá skládkaq, tak bující plevel. Rybník byl vypuštěn, odbahněn, okolí bylo vyčištěno, náletové rotliny vymýceny a v současné době kameníci dokončují obklady vypouštěcího zařízení a hráze. Práce budou kompletně hotové do konce listopadu a rybník bude do konce roku napuštěn.

Neméně významnou akci představuje obnova velkého Lítožnického rybníka u Dubče, který zanikl někdy v 17. století. Na jeho místě pak byly v 50. letech 20. století vybudovány tři menší rybníky. Ty jsou ale v tak havarijním stavu, že bylo rozhodnuto je zrušit a obnovit původní více než 12ha rybník. V současné době jsou cca 2/3 plochy budoucího rybníka zbaveny nánosů bahna, dělící hráze mezi bývalými rybníky jsou odstraněny a začíná oprava původní historické hráze a výstavba nového vypouštěcího zařízení. Velkou senzací v rámci archeologického průzkumu prováděného na této stavbě byl nález rozlehlé germánské osady z doby římské na dně rybníka s dochovanými četnými nálezy včetně pozůstatků železářských pecí a původních kůlových staveb. Obnova  Lítožnického rybníka navazuje na nově vznikající lesopark Robotka, kde bude vytvořeno kvalitní přírodně-rekreační zázemí pro obyvatele širšího okolí východní části Prahy.

Naopak na Biologickém rybníce v Horních Počernicích práce začaly teprve nedávno. Bude opravena celá hráz, vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv. Opravený rybník pak bude středem nového lesoparku, v jehož rámci vzniká nejen protihlukový val podél nedaleké dálnice, ale i nové mlatové cesty. Dále serevitalizuje Svépravický potok, který dostane přírodní ráz a bude obohacen o několik tůní a dřevěný povalový chodník. Dokončení celého lesoparku o ploše více než 13 ha je plánováno na rok 2020.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

 

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .