Pražské
Zelenenoviny.cz

Nový rybník Terezka u Obory Hvězda v Praze 6

1.9.2018 | Praha

V severní části Obory Hvězda v Praze 6, na místě bývalé zahrádkářské kolonie, vzniká další kousek přírody - rybník Terezka. Vodní nádrž o rozloze 1.700 m2 se stane domovem pro různé druhy vodního ptactva a dalších vodních živočichů a rostlin. 


Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů.

Po vyčištění celé plochy byl v průběhu jara 2017 na svazích pod kostelem vysázen třešňový sad z historických pražských odrůd a území bylo oseto speciální květnatou luční směsí. Ve svahu pak byly v létě vybudovány kamenné suché zídky, kolem kterých povedou pěšiny a stezky.

Na sklonku roku 2017 byla zahájena další důležitá část přeměny této lokality – výstavba nového pražského rybníka Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a rybníka Ve Hvězdě.

Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka. Břehy potoka se zpozvolní, koryto se mírně rozvlní a odstraní se zbytky původních betonových opevnění. Tam, kde koryto potoka potřebuje zpevnit, bude použita těžká balvanitá rovnanina. Vedle potoka vzniknou také dvě menší vodní plochy pro obojživelníky. Okolo rybníka povedou štěrkové cesty a všechny pozemky, které jsou v majetku hl. m. Prahy, budeme udržovat jako kosené louky.

Veškeré práce by měly být hotové do konce roku 2018.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .