Pražské
Zelenenoviny.cz

Nový krajinný park V Ladech

16.3.2021 | Lesy hl.m.Prahy

Oblast mezi dálnicí D8 a Horními Počernicemi v Praze byla ještě nedávno nehostinná a těžce přístupná. Pak ale padlo rozhodnutí oba rybníky revitalizovat a vyčistit, potoku vrátit meandry a vytvořit zde krajinný park. Sedimenty vyvezené z revitalizovaných rybníků navíc posloužily ke stavbě protihlukového valu u dálnice D8. Po třech a půl letech úprav vznikl kolem potoka a obou rybníků krajinný park o rozloze bezmála 13 hektaru, který pomáhá lépe udržet vodu v krajině. 


V Horních Počernicích na východě Prahy vyrostl nový krajinný park V Ladech. Během posledních tří let zde proběhla zrevitalizace plochy o rozloze přesahující 13 hektarů. Park tvoří oba zdejší opravené rybníky – Xaverovský I a Xaverovský II, zmeandrované koryto Svépravického potoka protékajícího mezi nimi, okolní louky, jimiž prochází síť mlatových cest s alejemi, a nově zalesněné plochy. Vznikla tak pestrá přírodní mozaika, která bude lákavá pro volně žijící živočichy a kterou, jak doufáme, ocení také obyvatelé této části Prahy a další návštěvníci.

Práce v původně zarostlé a zanedbané lokalitě byly zahájeny opravou Xaverovského rybníka II (známého též jako Biologický rybník). Nejprve byly z jeho břehů odstraněny přestárlé lámající se vrbové porosty a nepřehledné křoví, poté byla vypuštěná nádrž odbahněna. Odtěžený sediment posloužil jako základ pro protihlukový val u dálnice D11, která prochází kolem rybníků. Byla opravena hráz a obnoveny technické objekty, jako je bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení. Stejně bylo později postupováno také v případě Xaverovského rybníka I. 

Původně rovné betonové koryto Svépravického potoka v úseku mezi oběma rybníky bylo přeměněno na meandrující tok, kdy cílem bylo vrátit korytu jeho přirozenou podobu se zákrutami a drobnými vodními plochami a tůňkami, které jsou důležité pro obojživelníky i vodní ptáky a savce.

Kolem potoka a rybníků byla zbudována síť mlatových cest, zpřístupňující lokalitu návštěvníkům, a okolo cest bylo vysazeno několik desítek vzrostlých mladých stromů – hlavně duby, ale také javory, lípy nebo olše.

Na podzim 2020 byly práce v novém parku zakončeny výsadbou lesních dřevin na novém protihlukovém valu a na části okolních polí. Na ploše 1,65 hektaru přibyly opět hlavně duby (8 250) a lípy (1 650), které doplnily modříny (330) a borovice (285). Pro tuto lokalitu byly zvoleny odolnější obalované sazenice a při výsadbě navíc vyzkoušena nová technologie s aplikací podpůrné mykorhizy a biouhlu. Díky tomu by mladé dřeviny měly být v lepší kondici a lépe odolávat i případnému nedostatku vláhy. Věříme, že se díky tomu sazenice lépe ujmou a že porostou rychleji. 

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Lesy hl.m.Prahy

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .