Pražské
Zelenenoviny.cz

Kompostárna ve Slivenci opět otevřena

16.3.2021 | Lesy hl.m.Prahy

Kompostárnu najdete v ulici K Austisu u pražského okruhu na okraji městské části Praha-Slivenec. Kompostárna přijímá odpad rostlinného původu, jako je suché listí, tráva, větve, dřevo, piliny a odřezky, zemina nebo zbytky z kuchyně, například ovoce a zeleniny. Občané zde také mohou kompost zakoupit od pondělí do pátku během otevírací doby, a to za cenu 1 Kč (včetně DPH) za 1 kilogram kompostu. Prodej je pouze do vlastních nádob.


S koncem února skončila i zimní přestávka provozu naší Kompostárny hl. m. Prahy v Praze-Slivenci. Od 1. března 2021 je vám kompostárna opět k dispozici, a to v běžné otvírací době. Slivenecká kompostárna tak vstupuje již do pátého roku svého fungování. Pro hlavní město Prahu areál spravujeme od poloviny roku 2017. V kompostárně ukládáme biologicky rozložitelný odpad vzniklý při údržbě městské zeleně. Kromě toho kompostárna přijímá bioodpad také od občanů Prahy, od firem a mimopražských občanů a rovněž ze svozů velkoobjemových kontejnerů. V roce 2020 jsme v kompostárně přijali celkem 3 405 tun bioodpadu. Od začátku fungování kompostárny v roce 2017 do konce roku 2020 to bylo celkem již 9 059 tun bioodpadu.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Lesy hl.m.Prahy

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .