Jedním z cílů plánovaných změn je zapojení občanů do proměny prostoru. Mohou navrhovat a společně s architekty vymýšlet budoucí podobu parku a jeho využití. Mezi návrhy jsou např. instalace cvičebních prvků pro seniory, stoly s lavičkami pro hraní deskových her či vytvoření zóny pro pikniky. Správcem prostoru se stane příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní, p.o

„Mám radost, že se před očima mění zanedbané místo na Černém Mostě ve smysluplný prostor, který bude dobře sloužit obyvatelům a jejich volnému času. Takovéto projekty přispívají k oživení města a vdechují život nevyužitým místům – a navíc za přispění a zapojení místních obyvatel,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Aktuální práce navazují na první kroky z října 2017, kdy na základě návrhů od architektonické kanceláře Archwerk došlo k úpravám zeleně. V návaznosti na tyto úpravy byly v prostoru vybudovány štěrkové cesty. Takto zrevitalizované území je připraveno k dalším aktivitám, které budou probíhat se zapojením místních obyvatel.

V polovině března proběhne participační setkání s místními obyvateli a diskuse nad plánovanými zásahy do parku. Jeho cílem bude výběr prvků pro realizaci a další možnosti rozvoje. Na něj pak naváže participativní workshop, kde obyvatelé budou společně vytvářet drobnější prvky pro oživení prostoru Divočiny (ptačí budky, totem, popisky dřevin apod.). Další podobný workshop je pak plánován na květen, kdy by mělo vzniknout hřiště na pétanque, 10 laviček a herních prvků.

„Divočina má za sebou první klíčové úpravy terénu a čeká nás během letošního roku několik kroků, které při zapojení místních obyvatel budou postupně měnit tento prostor v místo pro trávení volného času, sportovní vyžití a setkávání,“ dodal David Kašpar, ředitel organizace Praha 14 kulturní.

Pilotní projekt získal finanční podporu Magistrátu hl. m. Prahy. Náklady na transformaci pozemku nepřesáhnou 910 tisíc korun.