Pražské
Zelenenoviny.cz

Dešťová kanalizace pomůže potoku a rybníku v Jinonicích

27.11.2018 | Lesy hl.m.Prahy

Panský rybník v Praze 5 Jinonicích má dlouhotrvající problém s nedostatkem vody. Problém vznikal postupně okolní urbanistickou činností, kdy téměř všechny přítoky rybníka byly zastavěny. Jeho neutěšený stav, čítající okolní skládky a nefunkční vypouštěcí zařízení, byl vyřešen v roce 2016 rozsáhlou revitalizací, a nyní nastal čas vybudovat přípojku dešťové vody, která bude rybník napájet.  


Od druhé poloviny října probíhají stavební práce v ulici U Panské zahrady a v těsné blízkosti rybníka, které propojí současnou dešťovou kanalizaci s povrchovými vodami. Díky nové části kanalizace o délce 149 m, která bude ústit přímo do Panského rybníka, dešťová voda nazdařbůh neodteče kanalizací pryč, ale pomůže naplnit Panský rybník a Jinonický potok. Práce, které s sebou přinesou určitá dopravní omezení, budou dokončeny v závislosti na klimatických podmínkách nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku.

Největší dopravní omezení v době budování přípojky čeká v křižovatce ulic U Panské zahrady a Za Zámečkem na řidiče nákladních vozidel, pro které je připravena objízdná trasa. Řidičů osobních vozidel se žádné dopravní omezení nedotkne.

Úkolem nově budované kanalizace bude přivést více vody do Panského rybníka, ze kterého vytéká Jinonický potok. V současné době vede dešťová kanalizace mimo povrchové vody a vzhledem k suchům panujícím v posledních letech trpí pražské potoky i rybníky vysycháním.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Lesy hl.m.Prahy

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .