Pražské
Zelenenoviny.cz

Další opatření proti suchu na Martiňáku

4.5.2020 | Praha.eu

Rybník Martiňák leží ve východní části Prahy na soutoku Svépravického potoka a Chvalky. V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce a odbahnění rybníka. Ze dna bylo odvezeno cca 5 000 m3 sedimentu, který byl použit na modelaci terénu nedalekého golfového hřiště. Hráz rybníka, která byla místy poškozena, byla znovu dotěsněna a opevněna kamennou dlažbou. Původní požerák (stavidlo) a starý kašnový přeliv musely být vzhledem k jejich havarijnímu stavu zbourány. Místo těchto starých objektů byl postaven nový kamenný požerák a kašnový přeliv. U přelivu bylo navíc vybudováno loviště pro výlov rybníka. V rámci vegetačních úprav byly původní topoly na hrázi vykáceny a nahrazeny novou dubovou alejí. Úpravy klidového místa i nadále pokračují. 


Okolí rybníka Martiňák mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi se už několik let díky iniciativě hlavního města Prahy a Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy postupně mění. Vznikl zde park U Čeňku, byla vytvořena malá políčka s výsadbami ovocných stromů, koryto Svépravického potoka prošlo revitalizací. Nyní v okolí rybníka skončila další etapa prací a kromě nového ostrova vznikly poblíž i tři malé a sedm velkých vodních ploch o výměře 3 300 m2.

„Smysl těchto prací je jednoduchý. Dáváme do pořádku to, co člověk v minulosti svou činností poškodil. Tato opatření nám pomohou co nejvíce zadržovat vodu v krajině. Vzniknou také nové biotopy pro rostliny a vodní a mokřadní živočichy. Celé okolí rybníku Martiňák má také obrovský rekreační potenciál, což myslím, zejména letos, přijde Pražanům vhod,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

U rybníka Martiňák byl odstraněn val z dříve vytěženého sedimentu, který lemoval téměř celý levý břeh rybníka. Upraveny byly svahy břehů, ty jsou nyní pozvolnější. Poloostrov mezi Svépravickým potokem a potokem Chvalkou byl částečně odbagrován až na úroveň písčitého podloží a vytvořila se tak rozsáhlá soustava tůní. Oddělením deset metrů širokým vodním příkopem zde vznikl zcela nový ostrov o rozloze 13 000 m2.

Při pracích bylo přemístěno více než 20 000 m3 zeminy. Z vytěženého písku byla na břehu rybníka vymodelována až pět metrů vysoká písečná duna, kterou ocení zejména děti jako obrovské přírodní pískoviště. Historickou zajímavostí této stavby je objev překvapivých archeologických nálezů germánského osídlení z doby římské nebo neolitické hroby.

V dalších fázích projektu zde ještě v letošním roce vzniknou nové louky propojené cestami a pěšinami a následovat bude výsadba lesních i ovocných stromů.

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha.eu

Zdroj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .