Pražské
Zelenenoviny.cz

Cirkulární kavárny Praha 7

1.3.2019 | Praha 7

Žijeme v systému, který je stále navyklý na to, fungovat lineárně – suroviny přetvoříme na výrobek, který spotřebujeme, a o to, co z něj zbude, se moc nestaráme. Odpad však může být zdrojem, který se navrátí do oběhu, o což se snaží cirkulární ekonomika. Kavárny na Praze 7 - Cobra, Letka, Lajka, Vnitroblock a Alchymista - se uvolily to vyzkoušet v běžném denním provozu.


Jak mohou cirkulárně fungovat kavárenské provozy zjišťuje od listopadu minulého roku nový projekt Cirkulární kavárny, na kterém spolupracuje nezisková organizace Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), svozová firma Pražské služby, radnice Prahy 7 a pět kaváren. Spolupráce všech těchto partnerů je skvělou příležitostí, jak systém třídění a dalšího využívání odpadů nastavit optimálně pro obě strany – kavárny jako producenty a svozovou firmu jako zpracovatele. Jak? Prostřednictvím rozhovorů, pozorováním přímo v kavárnách i na základě spolupráce s dalšími firmami a organizacemi, které mohou přinést alternativní řešení.

Samy zapojené kavárny mají velkou motivaci tyto otázky řešit. Mnohým z nich se již podařilo některé zajeté pořádky změnit a svůj provoz podstatně zefektivnit. Do karet jim hraje také stále se zvyšující zájem zákazníků, což potvrzují například zkušenosti v Letce: Ekologická stopa podnikatelských subjektů v gastronomii je nezanedbatelná, a pokud se podaří najít způsob, jak ji zmírnit, a přitom ekonomicky nadměrně nezatížit podnikatele, je to jistě krok správným směrem. Mimo jiné jako jeden z aspektů utvářejících celkový obraz kavárny směrem ke stále náročnější klientele. Z dlouhodobého hlediska by se tento ‚trend‘ měl stát něčím samozřejmým a věřím, že bude i jedním z kritérií, podle kterých si budou hosté vybírat, kde své peníze utratí, popisuje vývoj v kavárnách spolumajitel Letky Jakub Tylš.

Všech pět zapojených podniků se shoduje, že největší problém a také největší objem produkovaného odpadu tvoří obalové materiály. Ať už jde o obaly dodávaných potravin a nápojů, nebo o jednorázové nádobí na produkty, které si zákazník odnáší s sebou. Problémem je zde zejména neflexibilita výrobců a dodavatelů a nedostatek alternativních kanálů, přes které by mohly kavárny suroviny odebírat. 

Proti jednorázovým obalům už dnes brojí velké množství organizací i gastronomických provozů. Skoncovat s plastem je jedna věc, najít odpovídající alternativy s menším dopadem na životní prostředí je však věc druhá. Po velkém boomu „rozložitelných“ plastů, které však ve výsledku nejsou vůbec výhrou, neboť je aktuální systém zpracovávání odpadů neumí řešit, se od nich kavárny opět odklánějí a snaží se hledat jiné možnosti. 

Obalový materiál je však jen jedním příkladem z několika oblastí, na které se projekt zaměřuje, a které by se v souvislosti s kavárenským provozem měly řešit. INCIEN si proto stanovil tzv. desatero cirkulární kavárny, neboli deset bodů, jež by se tzv. cirkulární kavárna měla snažit naplnit: 

1. Neplýtvat jídlem,
2. Vařit bez zbytků, 
3. Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití (třeba na výrobu peletek na topení, dají se v ní pěstovat houby či extrahovat oleje pro další využití, použít se dá
do peelingů či s ní můžete drhnout připálené hrnce), 
4. Nakupovat bez obalů,
5. Vyhýbat se jednorázovému nádobí, 
6. Nakupovat z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat, 
7. Šetřit vodou, 
8. Šetřit energií, 
9. Uklízet ekologicky,
10. Třídit, recyklovat, kompostovat.

Cesty za naplňováním tohoto desatera se bude INCIEN snažit hledat ve spolupráci s kavárnami v průběhu šesti měsíců trvání projektu. Cílem je v prvé řadě snižovat objem odpadů. U odpadů, kterým se vyhnout nelze, by pak měl být nastaven fungující systém třídění a následného zpracování. Finálním výstupem bude příručka, která by měla kavárenským provozům sloužit jako základní návod na efektivnější nakládání s odpady a dalšími zdroji a díky tomu motivovat také další podniky, aby udělaly konkrétní kroky směrem k „cirkulárnějšímu“ provozu.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Praha 7

Zdorj foto: Pixabay

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Filtryvody.cz

  Filtry na vodu

   

  Potřebujete filtr na vodu?

  Filtry, které pasují i fungují, k tomu za dobrou cenu, najdete na filtryvody.cz

   

  Filtryvody.cz


  Filtry na pitnou vodu

  Filtr i pro kojence, vítěz Dtestu
  jediný filtr schválený už od půl roku (ostatní až od roku), česká výroba

  .